do kasy suma: 0,00 zł

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie , najlepiej w obecności Dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu , czy jest nienaruszona , zgodna z zamówieniem . Do zabezpieczenia przesyłek używamy tylko białej firmowej taśmy klejącej z kolorowym napisem eZoo.pl
W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki , niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem , Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt telefoniczny z nami - dostawcą towaru  lub o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu .
  1. Na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Zamawiający zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. Towarów , które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu – dotyczy to w szczególności towarów wymagających transportu oraz przechowywania w warunkach chłodniczych.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy , strony umowy sprzedaży są zobowiązane do zwrotu wszystkiego , co otrzymały od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności obejmuje to także zwrot kosztów przesyłki Towaru , o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego.
   4. Reklamacje można składać przykładowo : bezpośrednio u Dostawcy w czasie odbioru Towaru lub w siedzibie Sprzedawcy .
   5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego . O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę .
   6. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań .

Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru , masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy , wg. ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość . Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej , a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej , która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą . W przypadku wystawienia paragonu lub faktury, przy zwrocie towaru należy taki dokument fiskalizacji bezwzględnie dołączyć - ustawa o vat. 
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt
Udzielimy Ci wskazówek - jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację .
W zakładce informacje do pobrania formularze - Kliknij Tutaj

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium